Hotararea nr.103 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local nr. 67/24.09.2018

Hotararea nr.102 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.101 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.100 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.99 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 -ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 99/17.12.2018

 -ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR. 99/17.12.2018

 -ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 99/17.12.2018

Hotararea nr.98 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 10154/13.01.2009

Hotararea nr.97 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind aprobarea rectificarii sumelor alocate de la bugetul local catre Scoala Gimnaziala "Ioan Duhovnicul" Banesti precum si a bugetului Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti

Hotararea nr.96 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2018

Hotararea nr.95 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de servicii nr. 1417/02.05.2012

Hotararea nr.94 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de servicii nr. 319/27.01.2012

Hotararea nr.93 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de comodat nr. 2032/08.02.2016

Hotararea nr.92 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind anularea obligatiilor fiscale apartinand unor persoane fizice decedate 

Hotararea nr.91 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.12.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna Decembrie 2018

Hotararea nr.90 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2018 privind constituirea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Banesti

Hotararea nr.89 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2018 privind aprobarea Notei conceptuale, a Temei de proiesctarea si intocmirea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere iluminat public in comuna Banesti"

Hotararea nr.88 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2018 privind aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor, anexa contractului de delegare a serviciului de colectare si transport deseuri municipale zona 7 Campina

Hotararea nr.87 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 05.11.2018 privind asocierea comunei Banesti cu judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului "Lucrari de intretinere drumuri locale prin asternere strat bituminos"

Hotararea nr.86 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 05.11.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna Noiembrie 2018

Hotararea nr.85 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind aprobarea introducerii in "Iventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti a 3 Troite situate in comuna Banesti, sat Urleta, judetul Prahova"

Hotararea nr.84 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de veniturii si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2018

Hotararea nr.83 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018

Hotararea nr.82 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti

Hotararea nr.81 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti" 

Hotararea nr.80 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind modificarea si completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.79 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind modificarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.78 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.77 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si persoanele juridice (+ Anexa

Hotararea nr.76 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind acceptarea de catre Comuna Banesti a unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova

Hotararea nr.75 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.09.2018

Hotararea nr.74 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de prestari servicii Nr. 4717/29.09.2014

Hotararea nr.73 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind aprobarea inregistrarii Primariei comunei Banesti in Sistemul National Electronic de Plata on-line a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP)

Hotararea nr.72 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind darea in folosinta a imobilului reprezentand terenul de fotbal Banesti (stadion) si anexele acestuia (vestiare) in favoarea ASOCIATIEI FOTBAL CLUB BANESTI URLETA

Hotararea nr.71 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.10.2018 privind alegerea "Presedintelui de Sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedinta din luna Octombrie 2018

Hotararea nr.70 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.09.2018 privind trecerea din domeniu public in domeniul privat al comunei Banesti a terenului in suprafata de 432 m.p., situat in comuna Banesti, Sat Urleta, Tarla 2, Parcela Cc-214/1

Hotararea nr.69 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.09.2018 privind aprobarea rectificarii sumelor alocate de la bugetul local catre Scoala Gimnaziala "Ioan Dufovnicul", Banesti precum si a bugetului Soclii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul", Banesti

Hotararea nr.68 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018

Hotararea nr.67 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.09.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii privind gestionarea cainilor fara stapan

Hotararea nr.66 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.09.2018 privind stabilirea consumului mediu de carburant pentru buldoexcavatorul marca TEREX tip TLB840, aflat in dotarea Primariei comunei Banesti, in judetul Prahova

Hotararea nr.65 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.09.2018 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Banesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul", Comuna Banesti in anul scolar 2018-2019

Hotararea nr.64 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.09.2018 privind aprobarea realizarii investitiei de "EXTINDERE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE" si incheierea contractului de confinantare intre comuna Banesti si DISTRIGAZ SUD RETELE

Hotararea nr.63 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 10.09.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare podet peste raul Doftana" 

Hotararea nr.62 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 10.09.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna septembrie 2018

Hotararea nr.61 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind completarea " Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti" 

Hotararea nr.60 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind modificarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti" 

Hotararea nr.59 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind modificarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti" 

Hotararea nr.58 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.57 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii in vederea desfasurarii unor activitati de dezvoltare a abilitatilor practice pentru copii

Hotararea nr.56 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind aprobarea prelungirii valabilitatii documentatiei de urbanism << Plan Urbanistic General al comunei Banesti>>

Hotararea nr.55 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind anularea obligatiilor fiscale apartinand unor persoane juridice radiate din Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova

Hotararea nr.54 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.08.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna august 2018

Hotararea nr.53 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2018 privind aprobarea rectificarii sumelor alocate de la bugetul local catre scoala Scoala Gimnaziala "Ioan Duhovnicul" Banesti precum si a bugetului Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti

Hotararea nr.52 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018

Hotararea nr.51 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2018

Hotararea nr.49 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna iulie 2018

Hotararea nr.48 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.06.2018 privind aprobarea scoaterii din functiune, in vederea casarii si valorificarii, a autoturismului marca Dacia Logan, cu nr. de inmatriculare PH-34-PCB

Hotararea nr.47 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.46 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.06.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ( PUD ) privind RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE UNITATE DE PRODUCTIE CIRCUITE ELECTRICE

Hotararea nr.45 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.06.2018 privind completarea si modificarea "Invetarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.44 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.06.2018 privind modificarea si completarea "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.43 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.06.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism (PUD) privind RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE AMPLASARE DEPOZIT PRODUSE FINITE SI SPATIU PRODUCTIE OBIECTE SANITARE

Hotararea nr.42 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.06.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna iunie 2018

Hotararea nr.41 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.40 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind aprobarea incheierii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 158mp situat in comuna Banesti, sat Banesti, str. Drumul Mare, nr. 586, cat si pentru suprafata de 34,95mp, situat in comuna Banesti, sat Urleta, str. Principala, nr 118, cu destinatia activitati de farmacie

Hotararea nr.39 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN (S=3707,56mp) DIN ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE IN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE DEPOZIT FRUCTE/LEGUME SI SERE (Sst=8509MP) -COMUNA BANESTI, SAT URLETA, NR.CADASTRAL 20989, TARLA 47, PARCELA Cc 1323/6/7,  DC6A (str. Belu)

Hotararea nr.38 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=72951mp) DIN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII IN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI UNITATI AGRICOLE PENTRU AMPLASARE CENTRU DEPOZITARE SI PROCESARE FRUCTE/LEGUME SI SERE......

Hotararea nr.37 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind introducerea <<Monumentului Eroilor>> situat in comuna Banesti, sat Banesti  in "inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.36 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind acordarea "diplomei de aur" cuplurilor banastene care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta domiciliate pe raza comunei Banesti.

Hotararea nr.35 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.03.2018

Hotararea nr.34 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.05.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta"al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna mai 2018

Hotararea nr.31 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.04.2018 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea nr.30 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.04.2018 privind alegera "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna aprilie 2018

Hotararea nr.29 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.03.2018 privind modificarea partiala a Hotararii Consiliului Local nr.12/17.02.2018

Hotararea nr.28 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.03.2018 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr.15010/10.04.2008

Hotararea nr.27 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare a compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Banesti

Hotararea nr.26 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.03.2018 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare pe anul 2017

Hotararea nr.25 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.03.2018 privind aprobarea "Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2018, care pot aparea la nivelul comunei Banesti"

Hotararea nr.24 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.03.2018 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018

Hotararea nr.23 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 14.03.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018

Hotararea nr.22 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 14.03.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Fotbal Club Banesti Urleta in anul 2018

Hotararea nr.21 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 14.03.2018 privind alegera "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna martie 2018

Hotararea nr.17 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.02.2018 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2018

Hotararea nr.16 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2018

Hotararea nr.15 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.02.2018 privind alocarea unor sume catre Clubul Sportiv Banesti-Urleta

Hotararea nr.14 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.02.2018 privind aprobarea alocarii unor sume catre Scoala Gimnaziala "Ioan Duhovnicul" Banesti si aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti si a listei de investitii pe anul 2018

Hotararea nr.13 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Banesti pe anul 2018 si a listei de investitii pe anul 2018

Hotararea nr.11 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Capraresti" si asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala

Hotararea nr.10 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 17.02.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna februarie 2018

Act aditional nr.1 la CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE Nr. 5478/14.12.2016

Raport nr.220 privind activitatea asistentilor personali in perioada iulie 2017 - decembrie 2017

Raport nr.638 privind stadiul inscrierii datelor in registrul agricol la 31.12.2017

Hotararea nr.9 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 30.01.2018 privind implementarea proiectului "ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR SI ACCESORII PENTRU COMUNA BANESTI, JUDETUL PRAHOVA"

Hotararea nr.8 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Amenajare podet peste raul Doftana"

Hotararea nr.6 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL-EXTINDERE INTRAVILAN (S=12374mp) ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE CENTRU INTEGRAT DE RECICLARE FIER VECHI SI AMENAJARE ACCES  (Sst=15271mp) - com. Banesti, sat URLETA, nr. cadastral 23781, tarla 44, parcela A 1292/1, DC6A, De1242

Hotararea nr.5 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2017

Hotararea nr.4 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a terenului in suprafata de 4362 mp din care 3842 mp intravilan si 520 mp extravilan situat in comuna Banesti, Sat Urleta, Tarla 33, Parcela 1455 Cc, prin exercitarea dreptului de preemitiune de catre SC "CONSDATA PROIECT" SRL 

Hotararea nr.3 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pentru beneficiarii legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2018

Hotararea nr.2 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Banesti, pentru anul scolar 2018-2019

Hotararea nr.1 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.01.2018 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna ianuarie 2018

2018

Hotararea nr.115 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de comodat nr. 2032/08.02.2016

Hotararea nr.114 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de servicii nr. 319/27.01.2012

Hotararea nr.113 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de servicii nr. 1417/02.05.2012

Hotararea nr.112 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr.10154/13.01.2009

Hotararea nr.111 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind anularea obligatiilor fiscale apartinand unor persoane juridice radiate din Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova

Hotararea nr.110 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul 2018

Hotararea nr.109 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului platit din fonduri publice din organigrama comunei Banesti, judetul Prahova in anul 2018

Hotararea nr.108 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti, pentru anul 2017

Hotararea nr.107 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017

Hotararea nr.98 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind aprobarea suplimentarii sumelor acordate in cadrul Proiectului SPORT DE PERFORMANTA Asociatiei F.C. Banesti Urleta

Hotararea nr.97 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind aprobarea ridicarii definitive a restrictiei de circulatie ""Sens Unic"" pe str. Gherghiceni, com. Banesti 

Hotararea nr.96 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind acceptarea de catre Comuna Banesti a unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova

Hotararea nr.95 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului Scolii Gimnaziale ""Ioan Duhovnicul"", Banesti, pentru anul 2017

Hotararea nr.94 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017

Hotararea nr.93 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice pentru anul 2017

Hotararea nr.92 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017

Hotararea nr.91 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti

Hotararea nr.90 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind acordul de principiu pentru vanzarea unui teren fara licitatie publica

Hotararea nr.89 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 24.10.2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din octombrie 2017.

Hotararea nr.88 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.09.2017 privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Banesti nr.  7596/16.11.2005

Hotararea nr.87 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.09.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului cu destinatia cainet stomatologic din Comuna Banesti,sat Urleta.

Hotararea nr.86 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.09.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua terenuri ce apartin domeniului public al Comunei Banesti.

Hotararea nr.84 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.09.2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de prestari servicii nr. 4717/29.09.2014

Hotararea nr.83 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.09.2017 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere nr. 6502/11.10.2015

Hotararea nr.82 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.09.2017 privind aprobarea incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere nr. 6501/11.10.2015

Hotararea nr.81 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.80 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.09.2017 privind  aprobarea organizarii evenimentului cultural-artistic "Festivalul Toamnei" editia a XIII-a, in data de 30 septembrie 2017.

Hotararea nr.78 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.09.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta.

Hotararea nr.77 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.09.2017 privind desemnarea a doi reprezentati ai Consiliului Local Banesti in consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti, in anul scolar 2017-2018.

Hotararea nr.76  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017.

Hotararea nr.75  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.09.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017.

Hotararea nr.74  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.09.2017 privind aprobarea rectificării bugetului si aprobarea listei de investiții a Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul", Bănești pentru anul 2017.

Hotararea nr.73  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.09.2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din septembrie 2017.

Hotararea nr.72  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.08.2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a suprafetelor de teren ocupate de Statiile de protectie catodica a conductelor de GN din com. Banesti, respectiv SPC sat Urleta si SPC sat Banesti.

Hotararea nr.71  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.08.2017 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin programul National de Dezvoltare Locala.

Hotararea nr.70  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.08.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Banesti in vederea casarii, a tribunelor aferente terenului de fotbal din localitatea Banesti.

Hotararea nr.69  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.08.2017 privind aprobarea transmiterii in administrare catre Scoala Gimnaziala "Ioan Duhovnicul" Banesti, a bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Banesti, in care isi desfasoara activitatea.

Hotararea nr.68  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.08.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta.

Hotararea nr.67  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 16.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si executarea lucrarilor de sistematizare incinta si construire zid de sprijin.

Hotararea nr.66  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 16.08.2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din august 2017

Hotararea nr.65  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciului Administrarea domeniului public si privat

Hotararea nr.64  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea spatiului de garare al utilajului buldoexcavator

Hotararea nr.63  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind implementarea proiectului ''ACHIZITIE BULDOEXCAVATOR''

Hotararea nr.62  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea trecerii pe cheltuieli si scaderii din patrimoniu a investitiilor sistate

Hotararea nr.61  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti

Hotararea nr.60  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2017

Hotararea nr.59  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea solicitarii de acordare a scrisorii de garantie in vederea obtinerii avansului pentru proiectul ''AMENAJARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA BANESTI''

Hotararea nr.58  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea participarii Ansamblului folcloric ''Floare de cires'' in localitatea Orhid - Macedonia

Hotararea nr.57  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea participarii Ansamblului folcloric ''Floare de cires'' in localitatea Orhid - Macedonia

Hotararea nr.56  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

Hotararea nr.55  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind alocarea unor sume catre Clubul sPORTIV Banesti - Urleta

Hotararea nr.54  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei Ivan Valentiv

Hotararea nr.53  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului Scolii Gimnaziale 'Ioan Duhovnicul' Banesti

Hotararea nr.52  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind stabilirea grilelor de salarizare privind salarizarea personalului platit din fonduri publice din organigrama comunei Banesti

Hotararea nr.51  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.07.2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna iulie 2017

Hotararea nr.50 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.06.2017 privind modificarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Banesti"

Hotararea nr.49 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.06.2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna iunie 2017.

Hotararea nr.48 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.05. 2017 privind modificarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Banesti"

Hotararea nr.47 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.05. 2017 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii privind gestionarea cainilor fara stapan.

Hotararea nr.46 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.05. 2017 privind acordarea  "Diplomei de aur" cuplurilor banestene care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta, domiciliate pe raza comunei Banesti.

Hotararea nr.45 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.05. 2017 privind transformarea functiei pubice vacante de asistent consilier in functia publica de consilier debutant.

Hotararea nr.44 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.05. 2017 privind vanzarea fara licitatie publica a terenului situat in Com. Banesti, str. Catin, fn.

Hotararea nr.43 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.05. 2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2017.

Hotararea nr.42 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 25.05. 2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna mai 2017.

Hotararea nr.41 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de  27.04. 2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Modernizare strada Drumul Urletei.

Hotararea nr.40 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de  27.04. 2017 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Modernizare strada Drumul Mare.

Hotararea nr.39 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de  27.04. 2017 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor permanente, proprietate privata a Comunei Banesti.

Hotararea nr.38 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de  27.04. 2017 privind aprobarea investitiilor cuprinse in planul de investitii pe anul 2017.

Hotararea nr.36 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de  27.04. 2017 privind asocierea Comunei Banesti cu Municipiul Campina si judetul Prahova,in vederea realizarii obiectivului Amenajare podet peste raul Doftana.

Hotararea nr.35 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de  27.04. 2017 privind aprobarea "Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2017"

Hotararea nr.34 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de  27.04. 2017 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Banesti pe anul 2016.

Hotararea nr.33 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.04. 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

Hotararea nr.32 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 10.04. 2017 privind modificarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Banesti"

Hotararea nr.31 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 10.04. 2017 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Fotbal Club Banesti Urleta in anul 2017.

Hotararea nr.30 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 10.04. 2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna aprilie 2017.

Hotararea nr.29  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Banesti pe anul 2017 si a listei de investitii pe anul 2017

Hotararea nr.28  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind aprobarea alocarii unor sume catre Scoala Gimnaziala "Ioan Duhovnicul" Banesti si aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti, pentru anul 2017

Hotararea nr.27  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind stabilirea cuantumului unei burse scolare si numarul acestora pentru anul 2017

Hotararea nr.26  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017

Hotararea nr.25  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

Hotararea nr.24  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017

Hotararea nr.23  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind alocarea unor sume din bugetul local unitatilor de cult de pe raza comunei Banesti

Hotararea nr.22  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind alocarea unor sume catre Clubul Sportiv Banesti - Urleta 

Hotararea nr.21  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru contractul "DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE SI TRANSPORT A DESEURILOR IN ZONA 7 CAMPINA"

Hotararea nr.20  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Banesti

Hotararea nr.19  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare Ulita Pădurii"

Hotararea nr.18  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 6.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizare strada Căprărești"

Hotararea nr.17  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 6.03.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017

Hotararea nr.16  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 6.03.2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna martie 2017

Hotararea nr.15  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.02.2017 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Banesti a terenului in suprafata de 4362 m.p., situat in comuna Banesti, Sat Urleta, Tarla 33, Parcela 1455

Hotararea nr.14  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.02.2017 privind reconsiderarea traseului drumului De 1296 si propunerea de protectie mecanica a conductei de transport titei in zona de intersectie cu drumul de exploatare

Hotararea nr.13  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.02.2017 privind aprobarea dezmembrarii unui teren apartinand domeniului public al comunei Banesti

Hotararea nr.12  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.02.2017 privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat pe teritoriul comunei Banesti de catre S.C. <<Floricon Salub>> S.R.L.

Hotararea nr.11  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.02.2017 privind transformarea functiei publice vacante de consilier superior in functia publica de consilier asistent, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si in fondurile bugetare alocate

Hotararea nr.10  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.02.2017 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Banesti, pentru anul scolar 2017-2018

Hotararea nr.9  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.02.2017 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna februarie 2017

Hotararea nr.8  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind aprobarea prelungirii Contractului de servicii nr.342/31.01.2012

Hotararea nr.7  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind inventarierea drumului de acces DS606

Hotararea nr.6  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind acceptarea de catre comuna Banesti a unei donatii din partea Directiei Silvice Prahova

Hotararea nr.5  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind propunerea calificativului la evaluare pentru secretarul comunei Banesti

Hotararea nr.4 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind modificarea organigramei si a statului de functii al comunei Banesti

Hotararea nr.3  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind inventarierea in domeniul privat al comunei Banesti a terenului in suprafata de 106.85 mp

Hotararea nr.2  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind aprobarea planului anual de actiuni pentru beneficiarii legii 416/2001

Hotararea nr.1 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.01.2017 privind aprobarea privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna decembrie 2016

Hotararea nr.136  adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 27.12.2016 privind aprobarea prelungirii Contractului de servicii nr.1417/02.05.2012

Hotararea nr.135 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 27.12.2016 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de servicii 319 din 27.01.2012

Hotararea nr.134 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 27.12.2016 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr 10154 din 13.01.2009

Hotararea nr.133 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 27.12.2016 privind aprobarea structurii comisiei pentru siguranta circulatiei rutiere in comuna Banesti

Hotararea nr.132 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 27.12.2016 privind aprobarea contului de execitie al bugetului local pe 2017 al comunei Banesti

Hotararea nr.131 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 27.12.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe 2017

Hotararea nr.130 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 15.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitiii "Amenajare drumuri comunale in comuna Banesti, judetul Prahova"

Hotararea nr.129 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 15.12.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti pentru anul 2016

Hotararea nr.128 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 15.12.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.127 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta extraordinara din data de 15.12.2016 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna decembrie 2016

Hotararea nr.126 adoptata in sedinta ordinara din data de 29.11.2016 privind aprobarea amplasarii indicatorului de orientare "DRUM FARA IESIRE" la intrarea strada Morii, comuna Banesti, sat Urleta

Hotararea nr.125 adoptata in sedinta ordinara din data de 29.11.2016 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.124 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind acceptarea de catre Comuna Banesti a unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova

Hotararea nr.123 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind aprobarea studiilor de fezabilitate pentru proiectul "CASA VERDE" in comuna Banesti

Hotararea nr.122 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind  aprobarea contributiei proprii la finantarea proiectului "Programul CASA VERDE in localitatea Banesti, prin instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila"

Hotararea nr.121 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Neagu Andrei-Daniel cu domiciliul in Comuna Banesti, Sat Banesti, nr. 290

Hotararea nr.120 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti pentru anul 2016

Hotararea nr.119 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local 2016

Hotararea nr.118 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind asocierea comunei Banesti cu judetul Prahova, in vederea realizarii unor "Lucrari de reparatii drumuri locale strada Gherghiceni" 
Hotararea nr.117 adoptata in sedinta ordinara din data de 10.11.2016 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna noiembrie 2016

Hotararea nr.116 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.10.2016 privind  acceptarea de catre Comuna Banesti a unei sponsorizari din partea Directiei Silvice Prahova

Hotararea nr.115 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.10.2016 privind completarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Banesti""

Hotararea nr.114 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.10.2016 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Banesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale <<Ioan Duhohnicul>>, comuna Banesti in anul scolar 2016-2017

Hotararea nr.113 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.10.2016 privind  aprobarea inlocuirii furnizorului de gaze actual cu un alt furnizor competitiv pe piata gazelor

Hotararea nr.112 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.10.2016 privind  aprobarea documentatiei de atribuire si a atribuirii directe a contractelor de servicii de vanzare si furnizare a energiei electrice 

Hotararea nr.111 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.10.2016 privind  aprobarea demararii proiectului "Casa Verde" si aprobarea  "Achizitiei serviciilor de Consultanta" pentru depunerea proiectului

Hotararea nr.110 adoptata in sedinta ordinara din data de 27.10.2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016

Hotararea nr.109 din 10 octombrie 2016  privind  aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti pentru anul 2016

Hotararea nr.108 din 10 octombrie 2016  privind aprobarea <<Regulamentului privind conditiile de acordare a majorarii salariului de baza pentru personalul din cadrul autoritatii publice locale nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare>>

Hotararea nr.107 din 10 octombrie 2016  privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

Hotararea nr.106 din 10 octombrie 2016  privind asocierea comunei Banesti cu judetul Prahova, in vederea realizarii unor "Lucrari de reparatii si intretinere drumuri locale"

Hotararea nr.105 din 10 octombrie 2016  privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna octombrie 2016

Hotararea nr.104 din 27 septembrie 2016  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii al Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti pentru anul 2016

Hotararea nr.103 din 27 septembrie 2016  privind aprobarea raportului de evaluare si cumpararea terenului in suprafata de 646 m.p, din acte(suprafata din masuratori 644 m.p), situat in comuna Banesti,strada Gherghiceni,nr. 495

Hotararea nr.102 din 27 septembrie 2016  privind desemnarea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv Banesti-Urleta

Hotararea nr.101 din 27 septembrie 2016  privind modificarea organigramei si a statului de functii ale comunei Banesti, judetul Prahova

Hotararea nr.100 din 27 septembrie 2016  privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de prestari servicii nr.4717/29.09.2014

Hotararea nr.99 din 27 septembrie 2016  privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei CRISTEA ROXANA ALEXANDRA cu domiciliul in Comuna Banesti,Sat Urleta, Str. Padurii, nr. 395

Hotararea nr.98 din 27 septembrie 2016  privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului SIMION FLORIAN, cu domiciliul in Comuna Banesti, Sat Urleta, nr.471

Hotararea nr.97 din 27 septembrie 2016  privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului POPESCU SCARLAT,cu domiciliul in Comuna Banesti, Sat Banesti, Str. Principala, nr.17

Hotararea nr.96 din 27 septembrie 2016  privind transformarea functiei publice vacante de inspector superior in functia publica de inspector debutant, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat si in fondurile bugetare alocate

Hotararea nr.95 din 27 septembrie 2016  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "CONSTRUIRE ANEXA DEPOZITARE ARHIVA"

Hotararea nr.94 din 27 septembrie 2016  privind aprobarea modificarii art.1 din Hotararea Consiliului Local nr.18/03.02.2016 privind stabilirea numarului maxim de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2016

Hotararea nr.93 din 27 septembrie 2016  privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016

 Hotararea nr.92 din 27 septembrie 2016  privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul "DOCUMENTATIE SI AMENAJARE CALE DE ACCES PIETONALA"

Hotararea nr.91 din 27 septembrie 2016  privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.51/26.04.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Hotararea nr.90 din 27 septembrie 2016  privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedinta ordinara din luna septembrie

 Hotararea nr.86 din 30 august 2016  privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii in vederea desfasurarii unor activitati de dezvoltare a abilitatilor practice pentru copii

 Hotararea nr.85 din 30 august 2016  privind desemnarea reprezentantilor comunei Banesti in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor-Prahova"

 Hotararea nr.84 din 30 august 2016  privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului SIMIONESCU IOAN, cu domiciliul in Comuna Banesti, sat Banesti, Str. Parsani, nr 243

 Hotararea nr.83 din 30 august 2016  privind reorganizarea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Comunitar Consultativ de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din comuna Banesti

 Hotararea nr.79 din 30 august 2016  privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2016

 Hotararea nr.78 din 30 august 2016  privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016

 Hotararea nr.77 din 30 august 2016  privind aprobarea casarii unui autoturism prin "Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national" pentru anul 2016 si achizitionarea unui autovehicul nou cu utilizarea primei de casare

 Hotararea nr.75 din 30 august 2016  privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedinta ordinara din luna august 2016

 Hotararea nr.74 din 7 iulie 2016  privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publica

Hotararea nr.73 din 7 iulie 2016 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Banesti nr.59/26.05.2016

Hotararea nr.72 din 7 iulie 2016 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna mai 2016

Hotararea nr.66 din 21 iunie 2016 privind alegerea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

Hotararea nr.65 din 21 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului comunei Banesti

Hotararea nr.64 din 21 iunie 2016 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.62 din 21 iunie 2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, ce compun Consiliul local al comunei Banesti

Hotararea nr.61 din 21 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local al comunei Banesti

Hotararea nr.60 din 26 mai 2016 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna mai 2016

Hotararea nr.59 din 26 mai 2016 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat cu C.M.I CARABOI IOSIF SILVIU, pentru utilizarea unui spatiu din cadrul Cabinetului stomatologic din comuna Banesti sat Urleta

Hotararea nr.58 din 26 mai 2016  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "DOCUMENTATIE SI AMENAJARE CALE DE ACCES PIETONALA"

Hotararea nr.57 din 26 mai 2016  privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2016

Hotararea nr.56 din 26 mai 2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016

Hotararea nr.55 din 26 mai 2016  privind infiintarea activitatii "CENTRALEI FOTOVOLTAICE DE PRODUCERE SI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE", aprobarea regimului de finantare si a structurii organizatorice ale acesteia

Hotararea nr.54 din 26 mai 2016 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedinta ordinara din luna mai 2016

Hotararea nr.52 din 26 aprilie 2016 privind acordarea unui ajutor de urgenta doamnei Ene Florica

Hotararea nr.51 din 26 aprilie 2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

Hotarare nr.44 din 14 aprilie 2016 

Hotarare nr.45 din 14 aprilie 2016 

Hotarare nr.46 din 14 aprilie 2016 

Hotarare nr.47 din 14 aprilie 2016 

Hotarare nr.48 din 14 aprilie 2016 

Hotarare nr.49 din 14 aprilie 2016 

Hotarare nr.50 din 14 aprilie 2016 

Hotarare nr.45 din 31 martie 2016 

Hotarare nr.42 din 31 martie 2016 

Hotarare nr.37 din 31 martie 2016 

Hotarare nr.36 din 31 martie 2016 

Hotarare nr.35 din 31 martie 2016 

Hotarare nr.34 din 14 martie 2016 

Hotarare nr.33 din 14 martie 2016 

Hotarare nr.32 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.31 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.30 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.29 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.28 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.27 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.26 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.25 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.24 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.23 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.22 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.21 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.21 din 25 februarie 2016 

Hotarare nr.20 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.19 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.18 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.17 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.16 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.15 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.14 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.13 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.13 din 3 februarie 2016 

Hotarare nr.10 din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.9 din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.8 din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.7 din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.6 din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.5 din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.4 din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.3 din 29 ianuarie 2016 

Hotarari pentru sedinta din 29 ianuarie 2016 

Hotarare nr.2 din 7 ianuarie 2016 

Hotarare nr.1 din 7 ianuarie 2016 

Hotararea nr.123 din 29 decembrie 2015 

Hotararea nr.122 din 29 decembrie 2015 

Hotararea nr.121 din 29 decembrie 2015 

Hotararea nr.120 din 29 decembrie 2015 

Hotararea nr.119 din 29 decembrie 2015 

Hotararea nr.118 din 29 decembrie 2015 

Hotararea nr.117 din 29 decembrie 2015 

Hotararea nr.116 din 21 decembrie 2015 

Hotararea nr.115 din 21 decembrie 2015 

Hotararea nr.114 din 21 decembrie 2015 

Hotararea nr.113 din 8 decembrie 2015 

Hotararea nr.112 din 8 decembrie 2015 

Hotararea nr.111 din 8 decembrie 2015 

Hotararea nr.110 din 26 noiembrie 2015 

Hotararea nr.109 din 26 noiembrie 2015 

Hotararea nr.108 din 26 noiembrie 2015

Hotararea nr.107 din 26 noiembrie 2015 

Hotararea nr.106 din 26 noiembrie 2015 

Hotararea nr.105 din 3 noiembrie 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al instituiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2015

Hotararea nr.105 din 3 noiembrie 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al instituiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2015

Hotararea nr.104 din 3 noiembrie 2015 Privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna noimebrie 2015

Hotararea nr.103 din 3 noiembrie 2015 Privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." S.A., a amplasamentului teren situat in comuna Banesti, T 26/1, P 1022/1 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Construire Centru Cultural"

Hotararea nr.102 din 3 noiembrie 2015 Privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr.101 din 29 octombrie 2015 Privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Neagu Andrei Daniel"

Hotararea nr.100 din 29 octombrie 2015 Privind transformarea functiei publice vacante de inspector principal in functie publica de inspector debutant"

Hotararea nr.99 din 29 octombrie 2015 Privind stabilirea cuantumului unei burse scolare si numarul acestora pentru anul scolar 2015-2016"

Hotararea nr.98 din 29 octombrie 2015 Privind aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a unei suprafete de 87.33 in vederea amenajarii unei parcari auto "

Hotararea nr.97 din 29 octombrie 2015 Privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pentru 2016"

Hotararea nr.96 din 19 octombrie 2015 Privind actualizarea DEVIZULUI GENERAL privind cheltuielile necesare obictivului "Construire Centru Cultural"

Hotararea nr.95 din 9 octombrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare drumuri comunale in comuna Banesti, judetul Prahova"

Hotararea nr.94 din 9 octombrie 2015 privind completarea si modificarea "Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.93 din 9 octombrie 2015 privind implementarea proiectului "Amenajare drumuri comunale in comuna Banesti, judetul Prahova"

Hotararea nr.92 din 9 octombrie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr.91 din 9 octombrie 2015 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna octombrie 2015

Hotararea nr.90 din 28 septembrie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnco - economici pentru obiectivul de investitii ''Amenajare canal ape pluviale strada Padurii, comuna Banesti, Judetul Prahova''

Hotararea nr.89 din 28 septembrie 2015 privind aprobarea extinderii duratei Contractului de prestari servicii nr 4717 / 29.09.2014

Hotararea nr.88 din 28 septembrie 2015 privind aprobarea cotei de cofinantare in vederea realizarii investitiei ''Extindere retea gaze naturale''

Hotararea nr.87 din 28 septembrie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr.86 din 28 septembrie 2015 privind asocierea comunei Banesti cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului 'Proiectare,executie si reabilitate,extindere iluminat public

Hotararea nr.85 din 28 septembrie 2015 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna septembrie 2015

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 septembrie 2015 

Hotararea nr.84 din 31 august 2015 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru lunile iunie si august 2015

Hotararea nr.83 din 31 august 2015 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru lunile iunie si august 2015

Hotararea nr.82 din 31 august 2015 privind modificarea art. IV pct.3 din Anexa nr.6 la Hotararea Consiliului Local nr.44/25.03.2015 privind Contractul de Inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei Banesti nr.2357/11.05.2015

Hotararea nr.81 din 31 august 2015 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Banesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul", comuna Banesti in anul scolar 2015-2016

Hotararea nr.80 din 31 august 2015 privind suspendarea executarii Hotararii Consiliului Local nr8/29.01.2015 privind aprobarea schimbarii din functia de Viceprimari al comunei Banesti a domnului Ungureanu Mihai pana la pronuntarea instantei de fond in cauza nr. 3028/105/2015, aflata pe rolul Tribunalului Prahova - Sectia a II-a de Contencios Administrativ si Fiscal

Hotararea nr.79 din 31 august 2015 pentru actualizarea DEVIZULUI GENERAL privind cheltuielile necesare obiectivului "Construire Centru Cultural"

Hotararea nr.78 din 31 august 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Proces verbal la sedinta consiliului local din 31 august 2015 

Hotararea nr.77 din 11 august 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr.76 din 11 august 2015 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna august 2015

Hotararea nr.75 din 31 iulie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr.74 din 31 iulie 2015 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti la data de 30.06.2015

Hotararea nr.36 din 8 iulie 2015 privind aprobarea scoaterii din functiune, casare si demolare a imobilului "Remiza PSI" din domeniul privat al comunei Banesti, in conditiile legii

Hotararea nr.73 din 8 iulie 2015 privind aprobarea inventarieii in domeniul privat al comunei Banesti a terenului in suprafata de 167,00 m.p. situat in comuna Banesti, Sat Banesti, Str Gherghiceni, F.nr Tarla 9, parcela Cc305

Hotararea nr.72 din 8 iulie 2015 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna iunie 2015

Hotararea nr.71 din 8 iulie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015

Hotararea nr.70 din 8 iulie 2015 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna iulie 2015

Hotararea nr.69 din 26 iunie 2015 privind aprobarea cotei de cofinantare in vederea realizarii investitiei "EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE"

Hotararea nr.68 din 26 iunie 2015 privind aprobarea acordarii normei de hrana pentru personaului Biroului Politia Locala a comueni Banesti

Hotararea nr.67 din 26 iunie 2015 privind modificarea organigramei si a statului de functii a comunei Banesti, judetul Prahova

Hotararea nr.66 din 26 iunie 2015 privind aprobarea drepurilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru luna mai 2015

Hotararea nr.65 din 26 iunie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2015

Hotararea nr.64 din 08 iunie 2015 privind aprobarea Caietului de Sarcini privind atribuirea contractului de furnizare echipament IT ''Dotarea Gradinitei Banesti si a sediului Primariei Comunei Banesti''

Hotararea nr.63 din 08 iunie 2015 privind aprobarea Caietului de Sarcini privind atribuirea contractului de furnizare mobilier ''Dotarea Gradinitei Banesti si a sediului Primariei Comunei Banesti''

Hotararea nr.62 din 08 iunie 2015 privind alegerea ''Presedintelui de sedinta''al Consiliului Local Banesti

Hotararea nr.61 din 25 mai 2015 privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic

Hotararea nr.60 din 30 mai 2015 privind modificarea art 2 pct 3 privind organizarea comisiilor se specialitate

Hotararea nr.59 din 30 mai 2015 privind alegerea ''Presedintelui de sedinta''al Consiliului Local Banesti

Hotararea nr.58 din 30 aprilie 2015 privind declararea starii de insolvabilitate a debitorului FLORESCU MIHAIL BOGDAN

Hotararea nr.57 din 30 aprilie 2015 privind declararea starii de insolvabilitate a debitorului STEFAN DARIUS

Hotararea nr.56 din 30 aprilie 2015 privind declararea starii de insolvabilitate a debitorului ANGHELINEI MIHAITA

Hotararea nr.55 din 30 aprilie 2015 privind declararea starii de insolvabilitate a debitorului VASILE CALOTA DANIEL

Hotararea nr.54 din 30 aprilie 2015 

Hotararea nr.53 din 30 aprilie 2015 privind scaderea din evidenta analitica de platitor a persoanelor fizice decedate

Hotararea nr.52 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea Caietului de Sarcini privind achizitia serviciilor de consultanta privind implementarea proiectului ''Dotarea Gradinitei Banesti si a sediului Primariei Comunei Banesti

Hotararea nr.51 din 30 aprilie 2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Dobre Toma Aurel

Hotararea nr.50 din 30 aprilie 2015 privind completarea punctului 3 din Anexa 1 la Hotararea 9/29.01.2015

Hotararea nr.49 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea drepturilor banesti ale personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea la locul de munca

Hotararea nr.48 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Banesti

Hotararea nr.47 din 30 aprilie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe 2015

Hotararea nr.46 din 30 aprilie 2015 privind validarea unui consilier local

Hotararea nr.45 din 30 aprilie 2015 privind alegerea ''Presedintelui de sedinta''al Consiliului Local Banesti

Hotararea nr.44 din 25 martie 2015 privind aprobarea inchiriarii prin licitatie publica a pajistilor permanente, proprietate privata a Comunei Banesti, a Referatului de oportunitate, Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice, Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini si Contractului de inchiriere - model cadru

Hotararea nr.43 din 25 martie 2015 privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Banesti a 1.500m liniari de separatoare de trafic tip New Jersy

Hotararea nr.42 din 25 martie 2015 privind aprobarea executiei lucrarii << Inlocuire tronson conducta distributie apa si bransamente str. Parsani (PEHD, Dn=50 mm, L=90 m, si 5 bransamente)" ce va fi realizata de catre SC"HIDRO PRAHOVA" cu finantare din surse proprii

Hotararea nr.41 din 25 martie 2015 privind aprobarea mentinerii calitatii de membru fondator al U.A.T Banesti, judetul Prahova al asociatiei "Grupul de Actiune Locala Colinele Prahovei"

Hotararea nr.40 din 25 martie 2015 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2015

Anexa la Hotararea nr.40 din 25 martie 2015 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2015

Hotararea nr.39 din 25 martie 2015 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2014

Hotararea nr.38 din 25 martie 2015 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de prestari servicii nr. 975/03.03.2014

Hotararea nr.37 din 25 martie 2015 privind imputernicirea unui reprezentant al comunei Banesti care sa-l inlocuiasca pe primarul comunei Banesti domnul Stoica Gheorghe la sedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul apei- Prahova" si "Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova" cand acesta se afla in imposibilitatea de a participa

Hotararea nr.36 din 25 martie 2015 privind aprobarea "Planului comitetului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2015, care pot aparea la nivelul comunei Banesti"

Hotararea nr.35 din 25 martie 2015 privind actualizarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Banesti"

Hotararea nr.34 din 25 martie 2015 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Banesti, pentru anul scolar 2015- 2016

Hotararea nr.33 din 25 martie 2015 privind stabilirea cuantumului unei burse scolare si numarul acestora pentru anul 2015

Hotararea nr.32 din 25 martie 2015 privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca in localitatea de resedinta pentru lunile ianuarie si februarie 2015

Hotararea nr.31 din 25 martie 2015 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2014 in anul 2015

Hotararea nr.30 din 25 martie 2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 2015

Hotararea nr.29 din 25 martie 2015 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Banesti si a situatiilor financiare pe anul 2014

Hotararea nr.28 din 25 martie 2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Amenajare spatii de recreere pentru populatia rurala din comuna Banesti, judatul Prahova"

Hotararea nr.27 din 25 martie 2015 privind aprobarea instrumentarii proiectului ''Amenajarea spatii de recreere pentru populatia rurala''

Hotararea nr.26 din 25 martie 2015 privind alegerea ''Presedintelui de sedinta'' al Consiliului Local Banesti

 

PROCESE VERBALE

Proces verbal la sedinta consiliului local din 17 decembrie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 5 noiembrie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 octombrie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 24 septembrie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 10 septembrie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 august 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 31 iulie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 iunie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 18 iunie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 31 mai 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 aprilie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 martie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 14 martie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 17 februarie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 ianuarie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 ianuarie 2018

Proces verbal la sedinta consiliului local din 19 decembrie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 07 decembrie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 noiembrie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 24 octombrie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 septembrie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 11 septembrie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 31 august 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 iulie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 iunie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 mai 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 aprilie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 10 aprilie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 martie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 6 martie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 23 februarie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 1 ianuarie 2017

Proces verbal la sedinta consiliului local din 15 decembrie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 noiembrie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 octombrie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 10 noiembrie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 10 octombrie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 septembrie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 august 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 7 iulie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 mai 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 21 iunie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 aprilie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 14 aprilie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 14 martie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 februarie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 11 februarie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 3 februarie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 ianuarie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 7 ianuarie 2016 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 decembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 decembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 decembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 21 decembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 8 decembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 octombrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 noiembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 19 octombrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 9 octombrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 3 noiembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 octombrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 19 octombrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 9 octombrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 septembrie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 31 august 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 11 august 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 31 iulie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 8 iulie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 iunie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 8 iunie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 mai 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 aprilie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 martie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 februarie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 12 februarie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 ianuarie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 19 ianuarie 2015 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 22 decembrie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 11 decembrie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 noiembrie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 6 noiembrie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 23 octombrie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 24 septembrie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 august 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 24 iulie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 10 iulie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 iunie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 mai 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 aprilie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 martie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 13 martie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 februarie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 18 februarie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 ianuarie 2014 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 19 decembrie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 noiembrie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 octombrie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 8 octombrie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 august 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 iulie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 iunie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 12 iunie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 mai 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 aprilie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 5 aprilie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 martie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 februarie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 8 ianuarie 2013 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 21 decembrie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 13 decembrie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 noiembrie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 14 noiembrie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 septembrie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 30 august 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 20 august 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 25 iulie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 11 iulie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 iunie 2012 

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 iunie 2012