Hotararea nr.18 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.17 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.16 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.15 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.14 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.13 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.12 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.11 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Anexa nr.1 la hotararea nr.11

Anexa nr.2 la hotararea nr.11

Hotararea nr.10 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.9 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.8 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

Hotararea nr.105 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019

Hotararea nr.104 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019

Hotararea nr.103 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019

Hotararea nr.102 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019 

Hotararea nr.101 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019 

Hotararea nr.100 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019 

Hotararea nr.99 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019 

Hotararea nr.98 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 19.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Banesti, pentru anul 2020

Hotararea nr.97 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.12.2019

Hotararea nr.96 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.12.2019

Hotararea nr.95 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 11.12.2019

Hotararea nr.94 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2019

Hotararea nr.93 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2019

Hotararea nr.92 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2019

Hotararea nr.91 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2019

Hotararea nr.90 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.89 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.88 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.87 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.86 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.85 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.84 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.82 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.81 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.80 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.10.2019

Hotararea nr.79 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.09.2019

Hotararea nr.78 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.09.2019

Hotararea nr.77 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.09.2019

Hotararea nr.76 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.09.2019

Hotararea nr.75 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.09.2019

Hotararea nr.74 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 26.09.2019

Hotararea nr.72 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.08.2019

Hotararea nr.71 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.08.2019

Hotararea nr.70 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 29.08.2019

Hotararea nr.69 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 13.08.2019 privind aprobarea elaborarii si depunerii unei cereri de finantare in cadrul apelului de proiecte POPAM - 2014-2020, Masura-2SDL-Conservarea mediului, identitatii locale si promovarea potentialului turistic al zonei pentru "preotejarea mediului si comunitatii locale prin instalarea unui sistem de supraveghere video in comuna Banesti, judetul Prahova"

Hotararea nr.68 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 13.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Banesti pentru sedintele din luna august 2019

Hotararea nr.67 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 privind aprobarea actualizarii Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Banesti pe anul 2019

Hotararea nr.66 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 privind aprobarea predarii catre MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii pe baza de protocol a amplasamentului situat in comuna Banesti tarla 25 si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect pilot "Sala de sport scolara" din satul Urleta

Hotararea nr.65 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Banesti si al listei de investitii si aprobarea rectificarii bugetului ordonatorului tertial de credite pe anul 2019

Hotararea nr.64 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 pentru modificarea art.2 la HCL nr.32/18.04.2019 privind aprobarea alocarii unor sume catre Scoala Gimnaziala Ioan Duhovnicul Banesti si aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale Ion Duhovnicul Banesti pe anul 2019

Hotararea nr.63 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 30.06.2019

Hotararea nr.62 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 privind asocierea comunei Banesti cu Judetul Prahova, in vederea realizarii obiectivului "Amenajare podet peste raul Doftana - comuna Banesti"

Hotararea nr.61 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 privind validarea mandatului de consilier local a domnului Micu Ion

Hotararea nr.60 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 31.07.2019 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al CL Banesti pentru sedintele din luna Iulie 2019

Hotararea nr.59 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.06.2019

Hotararea nr.58 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.06.2019

Hotararea nr.57 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 27.06.2019

Hotararea nr.54 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 privind validare contractului de finantare a actiunilor sportive din cadrul proiectului FOTBAL- PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA NR. 7030/06.06.2019

Hotararea nr.53 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Banesti 2019-2020  ANEXA 1    ANEXA 2   ANEXA 3   ANEXA 4

Hotararea nr.52 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 privind implemantarea proiectului "DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT PENTRU PRIMARIA COMUNEI BANESTI, JUDETUL PRAHOVA"

Hotararea nr.51 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 privind completarea "Invetarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.50 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 privind completarea "Invetarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.49 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 cu privire la conferirea titlului de "CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI BANESTI" domnului Eduard Dinu

Hotararea nr.48 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BANESTI, JUDETUL PRAHOVA"

Hotararea nr.47 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 06.06.2019 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al CL Banesti pentru sedintele din luna Iunie 2019

Hotararea nr.46 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii la data de 31.03.2019

Hotararea nr.45 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind acordarea "Diplomei de Aur ", cuplurilor banastene care aniverseaza 50 de ani de casatorie neintrerupta, domiciliate pe raza comunei Banesti

Hotararea nr.44 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind aprobarea "Planului Comitetului Local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta in anul 2019, care pot aparea la nivelul comunei Banesti"

Hotararea nr.43 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind modificarea art.1 la HCL nr.65/24.09.2018, privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Banesti in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Ioan Duhovnicul, comuna Banesti in anul scolar 2018-2019

Hotararea nr.42 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind aprobarea investitiilor cuprinse in Planul de Investitii pe anul 2019 - In cadrul sistemului cu alimentare cu apa al comunei Banesti ce vor fi realizate de catre SC Hidro Prahova cu finantare din surse proprii

Hotararea nr.41 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind aprobarea regulamentului de acordare a finantarilor din bugetul comunei Banesti pentru activitati sportive organizate in baza legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului

Hotararea nr.40 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind completarea "inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Banesti"

Hotararea nr.39 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (S=906 mp) DIN ZONA CENTRALA IN SUBZONA DOTARI SPORTIVE SI AMENAJARE DRUM ACCES

Hotararea nr.38 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 21.05.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna Mai 2019

Hotararea nr.37 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind stabilirea cuantumului unei burse scolare si numarul acestora pentru anul 2019

Hotararea nr.36 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind alocarea unor sume din bugetul local unitatilor de cult de pe raza comunei Banesti

Hotararea nr.35 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali al persoanelor cu handicap pentru anul 2019

Hotararea nr.34 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2019

Hotararea nr.33 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind alocarea unor sume catre Clubul Sportiv Banesti-Urleta

Hotararea nr.32 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind aprobarea alocarii unor sume catre Scoala Gimnaziala "Ioan Duhovnicul" Banesti si aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale "Ioan Duhovnicul" Banesti pe anul 2019

Hotararea nr.31 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Banesti pe anul 2019 si a listei de investitii pe anul 2019

Hotararea nr.30 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Hotararea nr.29 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Simu Giorgel

Hotararea nr.28 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 18.04.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna aprilie 2019

Hotararea nr.27 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 

Hotararea nr.26 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019

Hotararea nr.25 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza comunei banesti, judetul Prahova

Hotararea nr.24 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind declararea starii de insolvabilitate a unor debitori persoane fizice si trecerea creantelor din evidenta curenta in evidenta separata

Hotararea nr.23 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind aprobarea Procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice

Hotararea nr.22 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind reorganizarea Comisiei locale de ordine publica 

Hotararea nr.21 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind revocarea art.3 din HCL nr. 3/23.01.2019 privind stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului platit din fonduri publice din organigrama comunei Banesti, jud. Prahova incepand cu data de 1 Ianuarie 2019

Hotararea nr.20 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 prin care se ia act de demisia consilierului local BONCU MIHAELA-ALEXANDRA si vacantarea mandatului de consilier local

Hotararea nr.19 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind aprobarea efectuarii operatiunilor notariale de alipire a doua imobile-terenuri apartinand domeniului public al comunei Banesti, situate in sat Urleta, judetul Prahova

Hotararea nr.18 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind aprobarea efectuarii operatiunilor notariale de dezmembrare a terenului in suprafata de 179529 mp, identificat prin nr. cadastral 23989

Hotararea nr.17 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 432 mp situat in comuna Banesti, sat Urleta, Tarla 2, parcela Cc 214/1, nr. cadastral 24098 ce apartine domeniului privat al comunei Banesti

Hotararea nr.16 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna Februarie 2019

Hotararea nr.15 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.02.2019 pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 6/23.01.2019 privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii-beneficiarii serviciului de salubrizare din comuna Banesti, care nu au incheiat contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare al comunei Banesti

Hotararea nr.14 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.02.2019 privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local al comunei Banesti si a institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si a situatiilor financiare pe anul 2018

Hotararea nr.13 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.02.2019 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Banesti si stabilirea modalitatii de gestiune a acestui serviciu

Hotararea nr.12 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.02.2019 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru activitatea desfasurata in anul 2018

Hotararea nr.11 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.02.2019 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Banesti, pentru anul scolar 2019-2020

Hotararea nr.10 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului 
Local Banesti pentru sedintele din luna Februarie 2019

Hotararea nr.9 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.01.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018 in anul 2019

Hotararea nr.8 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.01.2019 privind implementarea proiectului "DOTAREA CU ECHIPAMENTE IT PENTRU PRIMARIA COMUNEI BANESTI, JUDETUL PRAHOVA"

Hotararea nr.7 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.01.2019 privind aprobarea transformarii unei functii contractuale de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Banesti

Hotararea nr.6 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.01.2019 privind instituirea taxei speciale pentru utilizatorii - beneficiarii serviciului de salubrizare din comuna Banesti, care nu au incheiat contract de prestari servicii cu operatorul de salubrizare al comunei Banesti

Hotararea nr.5 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.01.2019 privind actualizarea "Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Banesti"  +  continuare

Hotararea nr.4 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.01.2019 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2019

Hotararea nr.3 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 23.01.2019 privind stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului platit din fonduri publice din organigrama comunei Banesti, judetul Prahova incepand cu data de 1 Ianuarie 2019

Anexe la HOTARAREA nr. 3 din 23.01.2019

Hotararea nr.2 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 08.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere iluminat public in comuna Banesti" si asigurarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala

Hotararea nr.1 adoptata de Consiliul Local Banesti in sedinta ordinara din data de 08.01.2019 privind alegerea "Presedintelui de sedinta" al Consiliului Local Banesti pentru sedintele din luna Ianuarie 2019

2019

 PROCESE VERBALE

Proces verbal la sedinta consiliului local din 19 decembrie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 octombrie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 26 septembrie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 29 august 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 13 august 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 31 iulie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 27 iunie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 06 iunie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 21 mai 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 18 aprilie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 martie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 28 februarie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 23 ianuarie 2019

Proces verbal la sedinta consiliului local din 08 ianuarie 2019