Satul Băneşti este străbătut de şoseaua naţională DN1, iar prin aşezarea sa la limita sudică a seriilor de terase, marchează locul de trecere de la câmpie spre munte.

Fiind situată în zona subcarpatică, relieful comunei Băneşti este caracterizat de un ansamblu de culmi deluroase, cu dimensiuni şi orientări variate, a căror înălţime creşte dinspre câmpie spre zona muntoasă. Cea mai mare parte a culmilor sunt înguste, multe având înfăţişarea unor creste.

Comuna Băneşti este alcătuită din 2 localităţi, cuprinzând satul Băneşti şi satul Urleta. Suprafaţa totală a comunei este de 2156  ha.

Localitatea este asezată pe Valea Prahovei, la aproximativ 30 km. N-V de Ploieşti si 3 km. S-E de Câmpina.

Ca vecinătăţi, comuna Bănești se limitează:

  • la Nord-Est: Telega;
  • la Sud-Est: Băicoi; 
  • la Sud-Vest: Magureni; 
  • Vest: Poiana Câmpina;
  • Nord-Vest: Câmpina.

Teritoriul administrativ al comunei Bănești este cuprins între coordonatele:

-latidudine: 45° 6 ‘ 0 “

-longitudine: 25° 46’ 0.12 “

Deşi comuna Băneşti nu se constituie ca o sursă în sine de turism şi agrement, din acest punct de vedere situaţia actuală poate fi privită din perspectiva municipiului Câmpina, comuna Băneşti reprezintă o zonă suburbană a acestui municipiu, din perspectiva apropierii de obiectivele turistice ale Văii Prahovei.

Un  traseu care dezvăluie un peisaj deosebit este traseul Băneşti – Telega (3 km). Acest traseu se desfăşoră pe langă muntele Ciobu, locul descoperirii unor obiecte de ceramică ce reprezintă mărturii ale unei vechi aşezări dacice. În comuna Telega există rămăşiţele unei vechi exploatări de sare – Ocna Telega - centrul de tratament Băile Telega, înfiinţat în timpul reginei Maria şi închisoarea Doftana (construită între anii 1894-1897), o clădire impresionantă construită din blocuri de piatră. Acest traseu poate continua spre Valea Doftanei, unde se află lacul de acumulare “Paltinu”, de asemenea un obiectiv care impresionează prin frumuseţea peisajului.