Structura  populaţiei din comuna Bănesti:

Indicatori 2009 2011
Populaţie stabilă total - număr 5608 5644
- masculin 2882 2743
- feminin 2726 2901
Densitate populatie (loc./kmp) 267,5 269,2

Populaţia pe grupe de vârstă si pe sexe, conform Chestionarului,  este reprezentată astfel:

Indicatori Total populaţie stabilă - 1 ianuarie 2011 din care  
Masculin Feminin  
TOTAL comună 5644 2743 2901  
- 0-4 ani 195 92 103  
- 5-9 ani 200 112 88  
- 10-14 ani 206 112 94  
130 115  
- 15-19 ani 245  
-  20-24 ani 369 173 196  
- 25-29 ani 384 201 183  
- 30-34 ani 422 218 204  
- 35-39 ani 465 236 229  
- 40-44 ani 573 304 269  
- 45-49 ani 341 169 172  
- 50-54 ani 369 181 188  
- 55-59 ani 408 189 219  
- 60-64 ani 394 192 202  
- 65-69 ani 305 127 178  
- 70-74 ani 320 140 180  
- 75-79 ani 236 93 143  
- 80-84 ani 153 55 98  
85 de ani si peste 59 19 40  

Repartizarea populaţiei după naţionalitate, date mai vechi, se prezintă astfel:

Populaţia  - pe Naţionalităţi
Indicatori    
Populaţie stabilă total - număr 5733 5760
- români 5718 5748
- rromi 15 12

  Aşa cum se poate observa în tabelul de mai jos, sporul natural la nivel comunei este unul negativ și cu accentuarea acestei evoluții. Acest lucru va afecta situația demografică a comunei.

Tabelul 8: Sporul natural în comuna, în perioada 2006-2010

  2006 2007 2008 2009 2010
Numărul născuţilor vii 31 35 27 49 34
Număr persoane decedate 69 71 73 80 86
Sporul natural -38 -36 -46 -31 -30

Sursa: Chestionarul A.C.o.R. şi Fişa localităţii eliberată de Institutul Naţional de Statistică