I. PRIMAR – Gheorghe Stoica

1. COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE

2. COMPARTIMENT INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

II. VICEPRIMAR - Nichitoiu Valentin

1. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

III. SECRETAR – Iorga Mihaela-Elisabeta

1. COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI AUTORITATE TUTELARĂ

2. COMPARTIMENT CADASTRU ŞI REGISTRUL AGRICOL

5. BIBLIOTECA

IV. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE