Anunt: Consultare asupra elaborarii plan urbanistic de detaliu

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

ANUNT POLITIA LOCALA

ANUNT - PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA-

DISPOZITIA nr. 20 din 14 Februarie 2020  privind convocarea Consiliului Local al comunei Banesti in sedinta ordinara din data de 20.02.2020

DISPOZITIA NR. 219 din 22 Noiembrie 2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei Banesti in sedinta ordinara din data de 28.11.2019

ANUNT PUBLIC NR.2

ANUNT - PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA

ANUNT CONCURS

ANUNT ANGAJARE

!!! ANUNT PUZ - SCHIMBARE DESTINATIE TEREN !!!

!!! ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (APM PRAHOVA) !!!

 !!! ANUNT OPRIRE APA BANESTI PE DATA DE 09.08.2018 !!!

 

Anunt Comp. Achizitii nr.1266/ 30.01.2018 referitor la adresa inregistrata la institutia Comuna Banesti cu nr: 832/19.01.2018

10 noiembrie 2017 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ –SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN  DIN ZONA  UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE   IN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE DEPOZIT FRUCTE/LEGUME SI SERE (Sst=8509mp) - Com. Banesti, t47, 1323/6,7,  nc20989, str.Belu

10 noiembrie 2017 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL PUZ –SCHIMBARE  DESTINATIE TEREN  DIN ZONA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI INSTITUTII SI SERVICII  IN ZONA MIXTA UNITATI AGRICOLE SI UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE PENTRU AMPLASARE CENTRU DEPOZITARE SI PROCESARE FRUCTE/LEGUME SI SERE (Sst=74097mp)- Com. Banesti, SAT URLETA, t51, Cc1357, NC20719, 20720

10 noiembrie 2017 CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE PLAN URBANISTIC ZONAL: PUZ –EXTINDERE INTRAVILAN (S=12374mp) ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE SI ZONA CAI DE COMUNICATII RUTIERE PENTRU AMPLASARE CENTRU DE RECICLARE FIER VECHI SI AMENAJARE ACCES (Sst=15271mp) - Com. Banesti, t44, A1292/1,  nc23781, dc6a

24 octombrie 2017 Consultarea asupra propunerilor preliminare: PUD PENTRU RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCȚIE CIRCUITE ELECTRONICE, CABINĂ POARTĂ, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ORGANIZARE DE ȘANTIER (S stud.=5390mp) ÎN COMUNA BĂNEŞTI, SAT URLETA, TARLA 37, PARCELA 1236/19, JUD. PRAHOVA

16 octombrie 2017 - ANUNŢ PUBLIC -  S.C. KUMA ROMÂNIA SRL Iniţiază elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu – RIDICARE RESTRICȚIE CONSTRUIRE ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE, ȘI EXTINDERE CORP C1 CU DEPOZIT PRODUSE FINITE ȘI CORP C2 CU SPAȚIU DE PRODUCȚIE, UTILITĂȚI, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI MODIFICARE ÎMPREJMUIRE ÎN INCINTA SECTIEI DE PRODUCȚIE OBIECTE SANITARE  în com. BĂNEŞTI, sat BĂNEŞTI, Strada Stupini, nr. 85B, nr. cadastral 23865 tarlaua 23/1, parcelele CC 987/234/1, A 987/235, 987/236, 987/237, 987/238.

16 ianuarie 2017 - Primaria comunei Banesti, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie vacante, pe perioada nedeterminata: 1 post de consilier grad profesional II in cadrul Compartimentului Registratura si 1 post de muncitor calificat la Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat

26 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii publice vacante de inspector, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Buget-finante contabilitate si inspector, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului si gestionarea patrimoniului

19 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru: inspector(clasa I, grad profesional principal, in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale), consilier(clasa I, grad profesional principal,in cadrul Compartimentului Buget-finante contabilitate)

18 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale de executie vacante pe perioada nedeterminata:un post de electrician autorizat, doua posturi de paznic

4 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale de executie vacante pe perioada nedeterminata

10 august 2016 - Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

25 iulie 2016 -Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

30 mai 2016 -Anunt public privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20 mp, situat in comuna Banesti, sat Banesti in vederea amplasarii unui panou publicitar

29 aprilie 2016 -Anunt public privind decizia etapei de incadrare

20 aprilie 2016 -Anunt public privind depunerea solicitirii de emitere a acordului de mediu

6 aprilie 2016 - ANUNT pentru inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20 mp, situat in comuna Banesti  sat Banesti in vederea amplasarii unui panou publicitar

6 aprilie 2016 - ANUNT pentru scoaterea la licitatie in vederea vanzarii a unui teren in suprafata de 25 mp situat in Tarla 14 parcela 371

10 martie 2016 - ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INSPECTOR, CLASA 1, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, LA COMPARTIMENTUL POLITIE LOCALA

18 ianuarie 2016 - PRIMĂRIA COMUNEI BĂNESTI SUPUNE APROBARII PUZ. SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (5:2067 MP) DIN ZONA DE LOCUINTE DE NECESITATE IN ZOXA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE

12 ianuarie 2016 - PRIMĂRIA COMUNEI BĂNESTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEI DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, LA COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

11 ianuarie 2016 - PRIMĂRIA COMUNEI BĂNESTI ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU URMATOARELE FUNCŢII:
-- INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL
-- CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
-- INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

24 decembrie 2015 - PROPUNERE PUZ PENTRU EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE IN COMUNA BANESTI, SAT URLETA STRADA ONCESTI

03 decembrie 2015 - PROCES VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE IN COMUNA BANESTI

10 iulie 2015 - ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL II, LA COMPARTIMENTUL REGISTRATURA

19 mai 2015 - ORDINE DE ZI SEDINTA CONSILIU LOCAL 25.05.2015