Convocarea consilierilor locali la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Bănești, în ziua de marți, 27.10.2020 ora 13:30, la sediul Primăriei Comunei Bănești.

 În baza ordinului Prefectului nr.402/23.10.2020 privind convocarea consilierilor locali declarați aleși la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020, se convoacă consilierii locali la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Bănești, în ziua de marți, 27.10.2020 ora 13:30, la sediul Comunei Bănești

Descarca documentul!!!

Last modified on Friday, 23 October 2020 11:11

Alte informatii

 • STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018

  Orice comună trebuie să îşi asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.

  Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.

  Principiile care au stat la bază PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului. Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

   

  Apasati aici  pentru a vedea ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2012 – 2018,,