16 ianuarie 2017 - Primaria comunei Banesti, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie vacante, pe perioada nedeterminata: 1 post de consilier grad profesional II in cadrul Compartimentului Registratura si 1 post de muncitor calificat la Biroul Administrarea Domeniului Public si Privat

26 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti, judetul Prahova, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a doua functii publice vacante de inspector, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Buget-finante contabilitate si inspector, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului si gestionarea patrimoniului

19 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional imediat superior celui detinut pentru: inspector(clasa I, grad profesional principal, in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale), consilier(clasa I, grad profesional principal,in cadrul Compartimentului Buget-finante contabilitate)

18 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale de executie vacante pe perioada nedeterminata:un post de electrician autorizat, doua posturi de paznic

4 octombrie 2016 - Primaria comunei Banesti organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale de executie vacante pe perioada nedeterminata

10 august 2016 - Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

25 iulie 2016 -Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

30 mai 2016 -Anunt public privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20 mp, situat in comuna Banesti, sat Banesti in vederea amplasarii unui panou publicitar

29 aprilie 2016 -Anunt public privind decizia etapei de incadrare

20 aprilie 2016 -Anunt public privind depunerea solicitirii de emitere a acordului de mediu

6 aprilie 2016 - ANUNT pentru inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 20 mp, situat in comuna Banesti  sat Banesti in vederea amplasarii unui panou publicitar

6 aprilie 2016 - ANUNT pentru scoaterea la licitatie in vederea vanzarii a unui teren in suprafata de 25 mp situat in Tarla 14 parcela 371

10 martie 2016 - ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE INSPECTOR, CLASA 1, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, LA COMPARTIMENTUL POLITIE LOCALA

18 ianuarie 2016 - PRIMĂRIA COMUNEI BĂNESTI SUPUNE APROBARII PUZ. SCHIMBARE DESTINATIE TEREN (5:2067 MP) DIN ZONA DE LOCUINTE DE NECESITATE IN ZOXA MIXTA UNITATI INDUSTRIALE

12 ianuarie 2016 - PRIMĂRIA COMUNEI BĂNESTI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA PE PERIOADA NEDETERMINATA A FUNCTIEI DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT, LA COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

11 ianuarie 2016 - PRIMĂRIA COMUNEI BĂNESTI ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PENTRU URMATOARELE FUNCŢII:
-- INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL REGISTRU AGRICOL
-- CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE
-- INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA

24 decembrie 2015 - PROPUNERE PUZ PENTRU EXTINDERE INTRAVILAN PENTRU ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN VEDEREA AMPLASARII UNEI LOCUINTE IN COMUNA BANESTI, SAT URLETA STRADA ONCESTI

03 decembrie 2015 - PROCES VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE IN COMUNA BANESTI

10 iulie 2015 - ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE CONSILIER, GRAD PROFESIONAL II, LA COMPARTIMENTUL REGISTRATURA

19 mai 2015 - ORDINE DE ZI SEDINTA CONSILIU LOCAL 25.05.2015